Sorry, your browser does not support JavaScript!
This website works the best with Chrome!

struikelpunt

Struikelpunt Banneuxwijk

verder gaan

Aanmelden

aanmelden met facebook
aanmelden met google
by using our services you agree to our terms
Aanmelden

Algemene voorwaarden

download pdf Laatste wijzigingen: 2017-09-02

Welkom

We zijn blij dat u hebt besloten om onze Struikelpunt-Services te gebruiken.

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

De website is een initiatief van verontruste ouders die een beweging wensen op te starten om het kruispunt Kempische Steenweg/Banneuxstraat/Paalsteenstraat te Hasselt veiliger te maken;

Zij zullen deze vereniging toekomstgericht organiseren overeenkomstig de VrijwilligersWet van 3 juli 2005 en de vereiste BA-verzekering aangaan bij enig komende activiteit.

Allereerst dient men informatie te vergaren via petitie en getuigenis van (bijna)ongevallen en andere ongemakken.
Dat is het voorwerp van deze website.

Alle vergaarde informatie kan worden doorgestuurd naar de bevoegde overheden ( Stad, Provincie, Gewest, Staat) en de personen die de informatie verschaffen gaan er onherroepelijk mee akkoord dat dit alzo wordt gedeeld - totdat zij laten weten zich niet meer voor het initiatief te willen inzetten.
Deze personen worden ook op de hoogte gesteld van de komende activiteiten van deze beweging.

Alzo wordt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing geacht en zal men zich conform gedragen bij de vermelde komende organisatie. Alle schrappingen, verbeteringen en/of aanvullingen zullen geschieden, op eerste verzoek, via de rubriek "getuigenis".

De vermelde personen zijn geen professionele beheerders van een website en zullen zich naar best vermogen gedragen om misbruik van deze website te voorkomen of te verhinderen, doch, wensen wel hun burgerlijke aansprakelijkheid hiervoor expliciet uit te sluiten.Door onze struikelpunt-Services te gebruiken, accepteert u ook het gebruik van cookies. meer info